รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
1

IT Support [ระยอง]

1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แก้ไขปัญหา Hardware / Software 2. Install upgrade computer Hardware / Software 3. ประสานงานแก้ไขปัญหาผ่านระบบ Ticket และ Call 4. Walk in และ Remote support ให้กับ user 5. รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ

- เพศชาย
- อายุ 25
- 32 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้าน HW, SW, Network 2
- 3 ปี
- มี Service mind
- สามารถแก้ไข Support Microsoft Office 365, Microsoft Outlook ได้
- มีทักษะการติดต่อประสานงานกับ User ได้ดี
- ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี
- มีใจรักในงานบริการ
2

Purchasing Engineer [ระยอง]

1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-Purchase and source for material or component in line with specified cost , quality and delivery target -Support purchasing and other relevant departments to communicate any supply problems ,which may impact on business operation, to suppliers . -Manage supplier relationships and keep up good communication -Evaluate vendor quotes to determine most desirable suppliers. -Do analysis on cost and review cost reduction activities -Coordinate with internal and external for supply chain development . -Improve internal and external logistics and other relevance from supplier to customer.
คุณสมบัติ
-Thai nationality -Bachelor in Engineering or Technical Degree, or Related Technical field -Experience in an engineering discipline with concentration on Supplier Quality. -Interest in Logistics Management , Transportation , Warehouse Management -Good skill in project management and presentation with the ability to clearly present recommendations and ideas and to summarize complex issues -Strong negotiation skill and good coordinator and able to work well under pressure. -Good Computer Skills and ERP system. -Good command of English both spoken and written. -At least 3-5 years relative experience in sourcing ,procurement or Purchasin ,Logistics Management.
3

System Engineer [ระยอง]

1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ระบบ security ต้องมีการกำหนด Permission ให้ user แต่ละ Level 2.ระบบ Firewall , Anti Virus สามารถป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอกและ ผู้ไม่ประสงค์ดี 3.มีระบบ Backup ข้อมูล 4.Server ต้องมีความ Stable 5.ถ้าเกิด Incident ต้องแก้ไขได้ในเวลาที่กำหนดไว้ 6.ระบบ Internet ต้องเสถียร แรง ไม่หลุดบ่อย 7.Design ระบบเครือข่าย LAN, WAN, WLAN และ VLAN รวมถึงการตั้งค่า Configuration อย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของเครือข่าย 8.บริหารจัดการเครือข่ายเนตเวิร์ค รวมถึงการเข้าถึงเครือข่ายทั้งทางด้านซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ 9.วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่าย ทั้งทางด้านการตั้งค่าซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ 10.ดำเนินการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ที่เสื่อมสภาพ 11.Design ระบบโทรศัพท์ VOIP หรือ ไอพีโฟน 12.วางระบบห้อง Network Control (Server Room) รวมถึงควบคุมระบบแอร์ และระบบไฟสำรอง
คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4

จป.วิชาชีพ [ระยอง]

2 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานระบบความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน - งานระบบความปลอดภัยทรัพย์สินบริษัทฯ - การตรวจสอบ ติดตามผลงานด้านความปลอดภัย - การรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ

- เพศ ชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1-3 ปี
- มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัยและการรายงานต่อหน่วยงานราชการ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- ปฏิบัติงานที่บริษัทฯในเครือ SNC Group อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
5

เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ [ระยอง]

2 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานด้านทรัพยากรมนุษย์ สรรหาว่าจ้างพนักงานตามแผนกำลังพล ทำค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน งานแรงงานสัมพันธ์ การติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน หน่วยงานราชการภายนอกและงานธุรการที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
เพศ ชาย หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีประสบการณ์ 1-3 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
6

นศ. ฝึกงาน [ระยอง]

10 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมาย ตามสายที่เรียนมา หรือตามความเหมาะสม
คุณสมบัติ

- อายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป
- กำลังศึกษาอยู่ระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี
- ขยัน อดทน มีวินัย และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
7

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ [ระยอง]

5 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ขับรถโฟล์คลิฟท์ตักงานในกระบวนการผลิต,ตักพาเรท,โหลดงานขึ้นตู้คอนเทนเนอร์,บันทึกข้อมูลการโหลดสินค้า และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 20-38 ปี
- มีทักษะในการขับรถโฟล์คลิฟท์ ตักงานในกระบวนการผลิต และโหลดงานขึ้นตู้คอนเทนเนอร์
- มี Certificate ในการขับรถโฟล์คลิฟท์
- ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า,ไม่ใส่ต่างหู