1. กรอกใบสมัครออนไลน์
สมัครงาน
รายละเอียดตำแหน่งงาน
2. สมัครทางอีเมล์
อีเมล์: hrm@snc-spec.com
แนบหลักฐานในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ Microsoft Document ดังนี้
- ประวัติย่อ (เรซูเม่) ที่มีรูปถ่ายชัดเจน
- หลักฐานการศึกษา
- อื่นๆ เช่น ใบรับรองการผ่านงาน ผลทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น
3. สมัครด้วยตนเอง
ฝ่ายวางแผนและสรรหาบุคลากร

สำนักงานใหญ่
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์: (66) 02-1080360-6
มือถือ: (66) 090-778-7836
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.

ระยอง
บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด
เลขที่ 88/9,88/18-20 หมู่2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์: 038-917202-6 ต่อ 100 , 111
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.